Om BAK

BAKLOGO

 

Vad är Bollmora akvarieklubb?

Bollmora Akvarieklubb (BAK) bildades 1968 och är en av flera akvarieföreningar i Stockholmsregionen.
Första (med några undantag) torsdagen varje månad har vi möte i Bollmora föreningsgård vid Nyboda skola. Vi startar litet mjukt kl 19.00med “förfika” och lite allmänt fisksnack med klubbkompisarna innan det riktiga mötet börjar kl. 19.30.

På mötena lyssnar vi på någon föredragshållare, pratar om akvarier och allt som hör till förstås. Mötet brukar avslutas med en auktion där vi kan köpa och sälja egenhändigt odlade fiskar och växter. Kaffe serveras förstås också. Mellan månadsmötena ordnar vi ibland utflykter, studiebesök, öppet-hus-kvällar hos medlemmarna, besök hos andra akvarieklubbar och annat trevligt.
Vi är en blandad församling av både erfarna akvarister och nybörjare, alla är välkomna, vi lär oss av varandra. Klubben förfogar också över ett innehållsrikt bibliotek.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna på ett studiebesök. Om Du tycker det verkar trevligt och vill bli medlem så är medlemsavgiften 200:- samt 100:- för juniorer upp till 18 år. Den kan betalas direkt till kassören på våra medlemsmöten eller till vårt postgiro 71 4912-3.

Styrelsen

Vad vore Bollmora akvarieklubb utan vår styrelse som ordnar och fixar allt från mötesprogram till fika m.m. ?

Styrelsen 2015/2016 består av:
Ordförande: Ola Åhlander
Kassör: Lotta Slottensjö
Sekreterare och web: Anders Nyström
Ledamot: Maria Skött
Ledamot: Erik Åhlander
Ledamot: Renée Ottarola
Ledamot: Pia Marks
Suppleant: Jan Nordström
Suppleant: Helene Skeppström
Revisor: Marianne Strömberg