Årsmöte 01SEP

botia_dario_2
Inbjudan till årsmöte och föredragskväll med Bollmora Akvarieklubb.

Kvarnhjulet, Pluggvägen 6C i Tyresö. (Nyboda skola )
Torsdagen den 1:a september kl.19.30. Vi samlas från 19.00

Vi börjar med årsmötet (se dagordning nedan) och fortsätter sedan med ett föredrag av

Ola Åhlander

Grönlingar

Kvällens föredragshållare är vår ordförande Ola Åhlander som kommer att berätta lite om grönlingar, en fiskgrupp som han haft och studerat länge och faktiskt även fångat en del i det vilda. Vi kommer få höra om olika arter, allt från den majestätiska Praktbotian till de vilda forsarnas suggrönlingar. Ta chansen att lära dig mer om några av akvarievärldens doldisar!

Dessutom lotteri och fika som vanligt, och kanske en auktion om gods finnes.

Välkommen!

Dagordning för Bollmora Akvarieklubbs årsmöte den 1:e september 2016

1. Mötets öppnande
2. Val av årsmötesordförande
3. Val av årsmötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse samt godkännande
8. Revisionsberättelse samt godkännande
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av suppleanter
11. Val av revisor
12. Val av revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Kommentera