Auktionen

utropssal_02

Aldrig varit på en storauktion ??

Då ska du läsa detta!
En eller ett par gånger om året anordnar Bollmora Akvarieklubb en s.k. storauktion. Då inbjuds alla akvarieintresserade personer, vare sig man är medlem i en akvarieförening eller inte, att såväl sälja som köpa fiskar, växter, fiskmat, akvarier och annat som hör hobbyn till på en auktion.

Nästa Auktion är planerad till Lördagen den 25:e februari 2012

Auktionsregler

Paketering
Djuren ska förpackas så att de kan röra sig, och så att det finns gott om utrymme
för luft i förpackningen. Räkor ska ha gott om växter eller nät att sitta på.
Plastpåsar ska ha rund botten så att djuren inte kläms i hörnen. Påsar med hörn ska tejpas så att hörnen försvinner, använd pakettejp som finns genomskinlig.
Tejpad botten gör också att påsen inte lika lätt ramlar på sidan.
Stora plastlådor eller STORA glasburkar går också att använda. För större fiskar som koi, guldfisk, malar kan man använda en frigolitlåda eller stadig kartong klädd med dubbel svart plastsäck om man inte har någon tillräckligt stor hink.
Bollmora erbjuder möjlighet till ompaketering till plastpåse, vilket ombesörjs av säljaren. Ompaketering av större djur kan inte erbjudas. Dåligt paketerade större djur kan därför komma att avvisas direkt vid inlämningen.
Posten ska sedan kontrolleras igen för godkännande. Ny etikett tillhandahålls, men ifylles av säljaren som ansvarar för den blir korrekt ifylld.
Förutom namn på djuret bör säljaren även ange om det är något speciellt med djuren, så som färgvariant, ursprung etc. Även skötselråd anges med fördel på etikett, särskilt om de avviker från standardråd.
Etiketten ska alltid innehålla säljarens namn och kontaktuppgifter.

Inlämning
Alla djurposter ska kontrolleras vid inlämnandet, och godkända poster märks.
Förutom illa paketerade djur, avvisas även djur som uppvisar sjukdomar, symptom på sjukdom eller allmänt dålig kondition. Det är säljarens ansvar att ha CITES-intyg för arter som kräver det, likaså att inte lämna in arter som är förbjudna i akvariesammanhang.

Utrop
Endast märkta poster ropas ut. Posterna ropas ut i slumpvis ordning. Blir tre utrop efter varandra, med samma art, osålda, frågar utroparen om någon köpare väntar på en speciell post med den aktuella arten. Finns någon köpare, ropas posten ut, annars ställs samtliga kvarvarande poster med aktuell art undan. Finns tid och intresse kan ev posterna ropas ut igen i slutet av auktionen.

Hemtransport
Intresserade köpare uppmanas att ta med frigolitlåda/ kylväska så att stressen för de inropade djuren minimeras. Säljare bör också planera för en eventuell hemtransport av osålda poster. Bollmora kan inte ta ansvar för osålda poster. Säljaren är därför ansvarig för att efter auktionen ta tillbaka osålda poster.

Tips till säljaren

• Byt vatten dagen innan auktionen, och använd sedan akvarievattnet till påsen/lådan.
• Paketera djuren korrekt redan hemma, det spar tid och stress!
• Lämna gott om luft i påsen/lådan, så att nytt syre kan komma ner i vattnet.
• Lägg gärna vanliga arter nere i snabbköpet. Det är inte troligt att du får tre platy sålda för 40 kronor, däremot säljs de förmodligen i snabbköpet för 20. Vilket ju är mer än ett osålt utrop…
• Lagom mycket i påsarna är smart. 7-8 räkor i en påse går sällan, medan 20 stycken kan gå högt. För större arter är det däremot ofta en nackdel om de är många eftersom risken för stress då ökar, t ex genom försämrad vattenkvalité.
• Inlämningen kommer att ta längre tid med det nya inlämningssystemet, förbered dig på det. Auktionen börjar tidigast klockan 12, men inte innan inlämningen är klar.
• Lämna gärna med skötselråd och tips, särskilt om du säljer ovanliga arter.
• Skaffa dig ett gott namn, akvarievärlden är liten och snålhet kan bedra vishet!

11NOV 2009