WWW.BOLLMORAAKVARIEKLUBB.ORG
            
I Samarbete med Djur & Sånt Tyresö Centrum
 

Texterna på bollmoraakvarieklubb.org  tillhör BAK och resp. upphovsman, och får användas för ickekommersiella ändamål om du anger källa. Bilderna på sidan får inte kopieras utan tillstånd från upphovsmannen.
 

BAKlioteket
Dessa böcker finns till utlåning för medlemmar i Bollmora akvarieklubb

Boktitlarna är klickbara för mer ingående information.


 

Allmänna akvarieböcker

Akvarieboken
Akvaristen
Akvariets ABC
Akvariefiskar, skötsel och vård
Akvariet som hobby
Ichthyological Exploration of Freshwaters, vol.13, nr. 4
Levande foder för akvariefiskar
Odling av Akvariefisk
Stora Akvarieboken
The Biotop Aquarium
Varför gör fiskar så
Hur man bygger biotoplandskap
Back to Nature Akvarieguide
Stora Akvarieguiden
Akvariet, Handbok för nybörjare och mer erfarna
Stora akvarieboken, Världens mest populära akvariefiskar
Live foods for Aquarium fishes
Dynamic Aquaria Building Living Ecosystem

 

Ciklider

Aqualog Southamerican Cichlids 1
Aqualog Southamerican Cichlids 2
Aqualog Southamerican Cichlids 3
Aqualog. African Cichlids 2, Tropheus
AquaLex Catalog, Tanganyikasjöns Ciklider
Back to Nature, Guide om Tanganyika   Ciklider
Back to Nature, Guide om Malawi Ciklider
Back to Nature, Guide om Diskus
Ciklidboken
Centralamerikas Ciklider
The Cichlid Aquarium
Complete Book of Dwarf Cichlids
Ciklidårsboken Band 4
Cichlids
Ciklider från Malawisjön,  Mbunagruppen
Ciklider från Tanganyikasjön
Earth Eater
Malawiciklider i sin naturliga miljö 3
Min Skalare
Malawi Cichlids
Tanganyika Cichlids
Tanganyikasjöns Snäckskalslekande Ciklider
Bleher´s Discus volym 1 (Ny)

 

Malar

Aqualog All Corydoras
Aqualog Loricariidae All L-numbers
Back to Nature, Guide om Malar
Colored Atlas of Miniatyre Cat Fish
Corydoras
The World of Catfishes

 

Övriga fiskböcker

Aqualog Killifishes of the world,
Old World Killis
1

Aqualog Killifishes of the world,
Old World Killis 2
Aqualog killifishes of the world
New world killis
Aqualog All Labyrinths
Akvariefiskar
Gouramis and other Anabantoides
Killis
Phylogeny & Species Diversity of the Sou….Danio
Svärdbärare och Platy
Varför heter akvariefisken så?
Tyresös sötvattensfiskar
Rasboras Keeping & breeding them in captivity
Tetras And Other Characins
The Guide To Owning Bettas
Aqualog All Rainbows

 

 


Växter/Aquascaping

The Natural Aquarium
Nature Aquarium World, Book 1
Nature Aquarium World, Book 2
Nature Aquarium World, Book 3
Aquarium Plant Paradise
Akvarieväxter
Akvarie-dekoration
Encyclopedia of Aquarium Plants
Aquarium Designs
Ecology of the planted aquarium
Planted aquariums Creations and maintenance
Aquarium Plants
Aqua Journal of Ichthyolgy and aquatic biology (NY)


Saltvatten

Field guide to anemonefishes and their host sea anemones
Korallrev-Akvariet Band 1
Korallrev-Akvariet Band 2
Korallrev-Akvariet Band 3
Korallrev-Akvariet Band 4
Allt om saltvattens akvariet
Saltvattensakvariet
Guiden för nybörjaren


 

Tidningar

OBS vissa tidningar måste ni meddela mig att jag ska ta med mig om ni vill låna hem på ett möte.
Eder bibliotekarie
Göran Bergh

Datz 9/2000
Datz 4/2001
Datz 6/2001
Datz 9/2001
Datz 6/2002
Datz 9/2002
Datz 1/2003
Datz 7/2003
Datz 9/2003
Datz 11/2003
Datz 3/2003
Aqua geo-graphia 18 1999
Rasboran 2002 
Hafkvaristen 2002
Hafkvaristen 2003
Hafkvaristen 2004
Scalaren 2002
Scalaren 2003
Scalaren 2004
Fiskbiten 2004
Aqua international journal of ichthyology (Ny)

Cd-rom

 Diskus CD

Jag tar gärna emot frågor samt bokrecensioner på adressen:
bibliotekarie@bollmoraakvarieklubb.org