Medlemsmöten

Torsdag 2 oktober 19:00

Torsdag 4 december 19:00

Torsdag 5 februari 19:00

Torsdag 2 april 19:00

Storauktioner

Söndag 12 oktober 12:00 Spånga

Söndag 9 november 12:00 Haninge

Söndag 30 november 12:00 Uppsala

Kallelse till möte

ang. Bollmora Akvarieklubb
Torsdagen den 10:e oktober 2013 kl. 19.00–20.00
Lokal: Nyboda skola, Bollmora, Tyresö

Dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Förvaltaren har ordet
3 Val av två justeringsmän för protokoll
4 Har kallelsen till mötet blivit utlyst i godkänd ordning .
5 Fastställande av dagordningen
6 Förvaltningsberättelse
7 Revisionsberättelsen (frågan om ansvarsfrihet för förvaltaren)
8 Inkomna förslag.
9 Övriga frågor
10 Mötet avslutas

Information från klubben efter årsmötet 2012

Information till dig som tidigare varit betalande medlem i klubben och kanske vill följa vad som händer i BOLLMORA AKVARIEKLUBB

2012-09-06 hade BAK sitt årsmöte och kontentan av detta möte blev att klubben kommer att vara ”vilande” till nästa årsmöte i september 2013.
Orsaken var att valberedningen inte kunde hitta folk som var villiga att ta på sig styrelsearbetet, och då blir det ganska så uppenbart att föreningen inte kan drivas som tidigare. Inga andra lösningar kom fram under mötet, så nu hoppas vi att några bra idéer dyker upp innan nästa årsmöte.
Till dess kommer jag att vara firmatecknare av klubben och du kan nå mig på mobiltelefonnumret 070818984 eller helst via
mail: Lars-Olof.Omfors@unilever.com
Vår ordinarie hemsida www.bollmoraakvarieklubb.org kommer också att fungera som informationskanal. Händer det något så kommer det att stå där i god tid. Men tiden fram till nästa årsmöte så kommer jag även skicka ut infobrev, om det skulle hända något speciellt. Det kan vara en besökande föredragshållare som kan hålla ett intressant föredrag, eller något liknande. Om det sker så får ni info till er.
Det är tråkigt att situationen har blivit som det är, men det verkar som allt föreningsliv har liknande problem. Men vi ser framtiden an med tillförsikt.
Är du intresserad av att följa händelseutvecklingen i BAK så betala in 50:- på klubbens plusgiro 714912-3. OBS!! Glöm inte skriva namn och adress så jag kan skicka ut infobreven med händelseutvecklingen i klubben.
Med vänliga hälsningar
Lasse Omfors
0708 189084 / Lars-Olof.Omfors@unilever.com
Bollmora Akvarieklubb

Årsmöte den 6 september 2012

Medlemmarna i Bollmora Akvarieklubb kallas härmed till årsmöte,
torsdagen den 6 september 2012 klockan 19.00

Plats: Nyboda skola, Pluggvägen 6 B Tyresö.

På dagordningen:
val av ordförande, fyllnadsval 1 år
val av vice ordförande nyval 2 år
val av kassör fyllnadsval 1 år
val av redaktör/hemsidesadministratör nyval 2 år

Program för det kommande verksamhetsåret

Klubbens framtid

Klubben bjuder på kaffe och kaffebröd

Väl mött

Malin Lindqvist

Månadsmötet inställt 3 maj – styrelsen avgår.

Styrelsen har sedan december bestått av endast fyra arbetande ledamöter, Malin Lindqvist, ordförande Gunilla Tjernlund, kassör, Stevie Klasson, biträdande redaktör och Maria Skött, kaféansvarig.
Situationen har nu blivit ohållbar, då arbetsbördan inte står i rimlig proportion till resultatet.Styrelsen har dessutom varit direkt motarbetad av vissa medlemmar, vilket inte på något sätt underlättat dess arbete.
Styrelsen förbereder bokslut och verksamhetsberättelse, men anser efter det att dess arbete är slutfört.
Vi vill tacka det fåtal medlemmar som under våren hörsammat kallelsen till rådslaget och kommit på de möten som trots allt genomförts. Ert engagemang har varit välkommet, men tyvärr har ni varit för få för att förändra den rådande situationen.

Nästa möte blir den 12 april med Ola Åhlander

Nästa gång vi ses så har vi hunnit fira påsk, och våren är hoppeligen här på allvar.
Vi ses i vår nya möteslokal, caféet, som ligger i huset mittemot vår gamla möteslokal.

Här finns det sköna soffor och små mysiga bord att sitta runt. som vanligt blir det

tid för fika och akvarieprat. Har ni något att auktionera bort så ta med det. Stevie

har lovat fixa fina priser till lotteriet. Årets första KM blir det också, och eftersom

det är färre omgångar i år så är det extra viktigt att komma och kryssa.

Väl mött!!

AUKTION DEN 25 FEBRUARI 2012

Bollmoras traditionella vårauktion äger rum ute i Tyresö på Pluggvägen 6C.

Inlämningen öppnar klockan 10.00
Snabbköpet öppnar klockan 11.oo
Första utropet är klockan 12, efter att inlämningskontrollen är avslutad.

Beställ gärna etiketter i förväg på ordforande@bollmoraakvarieklubb.org där du också kan få svar på ev. frågor.

Som vanligt är fiket öppet med korv, kaffe, te, dricka, mackor och kaffebröd.

För mer info om våra auktioner. Klicka på Auktionen uppe till höger.

Inbjudan till Rådslag

TORSDAG DEN 23 FEBRUARI 2012 KLOCKAN 19
I CAFÉET PLUGGVÄGEN 6B.

På dagordningen:

Föreningens framtida verksamhet
Fyllnadsval till styrelsen
- vice ordförande
- kassör
- redaktör och webbmaster
Bemanning av auktionen den 25 februari.
Om du kan tänka dig att ställa upp på någon av ovanstående poster skicka ett mejl till ordforande@bollmoraakvarieklubb.org

Om vi har tur och han kan håller Erik Åhlander föredrag om fiskar i Paraguay
Som vanligt blir det fika från 18.45

Månadsmötet Torsdag 2 feb inställt

Vi tvingas tyvärr ställa in mötet på torsdag.